Skip to content

Festival

Catering verzorgd door Soso Lobi.

Graag willen wij een evenement organiseren in Eindhoven voor de etnische bevolkingsgroepen voor eind augustus / begin september 2021. Natuurlijk onder voorbehoud van de dan geldende RIVM-regels.

Waarom een evenement in Eindhoven?

Omdat wij het belangrijk vinden om iets te kunnen betekenen voor de medemensen in hun sociaal-maatschappelijke behoeften. Vroeg of laat zal iedereen met een taalbarrière en een achterstand in moderne communicatiemiddelen geïsoleerd raken. Eenheid Samen wil dit isolement doorbreken.

Doel van het evenement

Het bijeenbrengen van culturen in de mooie stad Eindhoven

Visie op het evenement

Kortweg: verschillende culturen die samen komen tot één kleurrijk geheel!

Hoe? Door:

·verbinding
·inspiratie
·sfeer
·participatie
·ontmoeting

Doelgroepen van het evenement

Dit evenement is bedoeld voor onze doelgroepen die in Eindhoven wonen. Zo wordt het multiculturele karakter van de stad onderstreept, waardoor Eindhoven ook op de kaart gezet kan worden. Mooie voorbeelden zijn Milan in Den Haag en Kwaku in Amsterdam.

Dit evenement wil de verschillende doelgroepen laten zien dat zij ook deel uitmaken van de stad Eindhoven.

 

Het is een blijk van waardering voor deze doelgroepen, die ook mee hebben geholpen aan de opbouw van Eindhoven. Omdat Eenheid Samen een organisatie is voor etnische doelgroepen, begrijpen en beseffen wij waar zij tegen aan lopen.

Vaak hechten etnische groepen sterk aan hun eigen cultuur en traditie, die nog wel eens kan botsen met de Nederlandse normen en waarden. Ons doel is om deze doelgroepen bij elkaar te brengen en elkaars cultuur en tradities te laten proeven door samen te genieten van hun muziek, gebruiken en eetgewoontes.

De stad Eindhoven is een vooruitstrevend stad, niet alleen op technologisch maar ook op sociaal-maatschappelijk gebied. Eenheid Samen wil er graag aan bijdragen om dat laatste verder uit te bouwen. Elke samenleving is meer dan een optelsom van individuen. Een samenleving kan pas bloeien als mensen van verschillende culturen elkaar willen begrijpen en respecteren.

Graag zouden wij met u in contact willen komen i.v.m. met dit Evenement.

Met vriendelijke groet,

Eenheid Samen

Wahida Ashraf

De geplande festival kan helaas niet doorgaan i.v.m. het Covid-19 pandemie. Wij betreuren het enorm dat de festival niet door kan gaan, maar de gezondheid van alle burgers wegen zwaarder dan de festival!