Eenheid Samen

Hand in hand naar een oplossing

Over ons

Wahida Ashraf | Sociaal bemiddelaar

Mijn naam is Wahida Ashraf, mijn project heet:

Hulp aan ‘Ouderen Van Etnische afkomst, die de weg naar Instanties niet kunnen vinden’

  

Ik functioneer, als een sociaal bemiddelaar, voor cliënten en ook voor organisaties, die daar normaliter mee belast worden. Vaak worden cliënten niet door instanties geholpen omdat de taal niet begrepen wordt. Daarom de organisatie “Eenheid Samen” ik ben ook van etnische afkomst en weet wat er speelt binnen deze gemeenschappen met een migrantenachtergrond.

Het doel van Eenheid Samen is om deze doelgroep te helpen, en te ondersteunen in eigen taal. De doelgroep zal, hierbij veel baat hebben. Eenheid samen onderzoekt de onderliggende problemen en analyseert wat nodig is.  

De werkwijze van Eenheid Samen:

-        Huisbezoeken verrichten bij deze doelgroepen

-        Luisterend oor

-        Persoonlijke 1 op 1 gesprekken

-        Vertrouwensband in eigen taal

-         Stappenplan samen met de cliënt

-        (Eerlijke antwoord, of zij wel of /niet geholpen kunnen worden

Binnen deze doelgroep is het belangrijk dat men de culturele aspecten kent en deze ook begrijpt. Hierdoor kan je als  begeleider inspelen op de normen en waarden van de ouderen.

Mijn functie is sociaal bemiddelaar tussen cliënten en organisaties. Helaas zien we dat veel ouderen niet goed of nauwelijks geholpen worden door instanties of organisaties. Dit mede door de taalbarrière en/of cultuur die men vaak niet begrijpt. Waardoor veel ouderen afhaken en zich terugtrekken in hun isolement. Wij als Eenheid Samen bieden ons dan aan om de ouderen te begeleiden en ondersteunen waar nodig. Wij functioneren voor hen als tolk, bemiddelaar en of coach.

Ons team wil zich graag inzetten voor de ouderen, die een steuntje in de rug nodig hebben. Samen hand in hand bewandelen wij de weg van dienstverlening.

Elke oudere heeft recht op goede zorg!Giovanni Maulabux | Commercieel Consulent

Giovanni studeert momenteel Bedrijfskunde aan de Haagse Hogeschool en heeft zijn studie bijna afgerond. Hij heeft werkervaring bij o.m. Lucardie, GGD en P1. In zijn vrije tijd kijkt hij graag naar een mooie voetbalwedstrijd of een spannende film.Ronald Maulabux | PR

Ronald studeert momenteel als BBL'er Autotechniek, met als specialisatie Schade en Herstel. Net als zijn broer Giovanni is hij een echte aanpakker. Ook in zijn vrije tijd sleutelt hij graag aan auto's, of kijkt hij (net als zijn broer) graag naar een goeie film.


Gulsen Aydin | Tolk

Gulsen is mijn steun en toeverlaat voor de communicatie met de Turkse gemeenschap. Ze is heel sociaal ingesteld en staat altijd voor de ander klaar. Als moeder van twee kinderen en oma van een kleinkind wil ze heel graag de Turkse gemeenschap een steuntje in de rug geven.E-mailen
Bellen
Map
Info