Skip to content

Over ons

Eenheid Samen: Bruggen Bouwen door Cultuur en Taal

Bij Eenheid Samen geloven we in het belang van diversiteit en inclusie, en we gaan nog een stap verder door actief samen te werken met verschillende culturen. Waarom? Omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de sleutel is tot het begrijpen van onze doelgroep en het opbouwen van vertrouwen.

Door te werken met mensen uit diverse culturen, kunnen we niet alleen de unieke behoeften van onze cliënten beter begrijpen, maar we kunnen hen ook het vertrouwen geven dat we hen begrijpen. Taal en cultuur dienen als bruggen die ons verbinden en ons in staat stellen effectief te communiceren en te bemiddelen.

Daarnaast zijn wij een erkend leer/werkbedrijf met SBB-erkenningen voor Persoonlijke Begeleiding en Sociale Worker. Wij werken ook nauw samen met scholen zoals: Mondriaan, Capabel en Maasstad College.

Door samen te werken, bouwen we bruggen tussen verschillende culturen en creëren we een omgeving waarin iedereen gelijke kansen heeft om gehoord en geholpen te worden. Samen streven we naar eenheid, begrip en samenwerking.

Wahida Ashraf | Sociaal bemiddelaar

Ik wil mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Wahida Ashraf en ik ben een sociaal bemiddelaar, werkzaam binnen het project “Hulp aan Ouderen van Etnische Afkomst, die de weg naar Instanties niet kunnen vinden”.

Mijn missie is om ondersteuning te bieden aan ouderen met een etnische achtergrond die moeite hebben met het vinden van de juiste instanties voor hun behoeften. Als sociaal bemiddelaar fungeer ik als een brug tussen deze ouderen en de organisaties die hen kunnen helpen. Vaak worden deze cliënten niet goed bediend door instanties vanwege taalbarrières of culturele verschillen.

Door mijn eigen achtergrond begrijp ik de uitdagingen waarmee deze gemeenschappen te maken hebben. Ik ben zelf van etnische afkomst en ben goed op de hoogte van wat er speelt binnen deze gemeenschappen met een migrantenachtergrond. Dit stelt mij in staat om op een empathische en effectieve manier te bemiddelen tussen de ouderen en de instanties die hen kunnen ondersteunen.

Het doel van mijn project is om ervoor te zorgen dat alle ouderen gelijke toegang hebben tot de benodigde hulp en ondersteuning, ongeacht hun achtergrond of taalvaardigheid. Ik geloof dat door samen te werken met de juiste instanties en door middel van cultuursensitieve benaderingen, we een significante impact kunnen hebben op het welzijn van ouderen van etnische afkomst in onze samenleving.

Mocht u of iemand die u kent behoefte hebben aan mijn diensten, aarzel dan niet om contact op te nemen. Samen kunnen we kijken hoe we de juiste ondersteuning kunnen bieden en de weg naar de benodigde instanties kunnen vinden.

Met vriendelijke groet,

Wahida Ashraf Sociaal Bemiddelaar Organisatie: Eenheid Samen

Wahida

Ons team

Over_ons_Giovanni

Giovanni Maulabux

Project Manager

gajadien

Rakesh Gajadien

WelzijnsWerker

Wahida

Wahida Ashraf

Oprichter

Over_ons_Ronald

Ronald Maulabux

Medewerker

Gulcen Aydin Tolk

Gülsen Aydin

Vertrouwenspersoon Turkse gemeenschap Ervaringsdeskundige

William Maulabux

William Maulabux

Communicatieadviseur

Sahida Ashraf

Sahida Ashraf

Vrijwilliger

IMG-20240510-WA0051

Mahmoud gadalla

Vertrouwenspersoon Arabische Gemeenschap

Bij Werk fit Re-integratie Eenheid Samen draait alles om het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Onze missie is het bouwen aan een inclusieve toekomst, waar niemand aan de zijlijn blijft staan. We zijn vastbesloten om cliënten uit hun isolement te halen, hen te activeren en te begeleiden naar een actieve rol in de samenleving en een succesvolle integratie in de arbeidsmarkt.

We begrijpen dat sommige mensen door verschillende omstandigheden moeite hebben om deel te nemen aan het arbeidsproces. Daarom bieden we coaching en training aan voor degenen die bijvoorbeeld de taal niet machtig zijn of andere uitdagingen ervaren die hen weerhouden van werk.

Samen streven we naar een maatschappij waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te benutten. Met ons team van toegewijde professionals en ons uitgebreide netwerk zijn we vastberaden om dit doel te bereiken en een positieve impact te maken op het leven van onze cliënten.

× Hoe kan ik je helpen?