Skip to content

Diensten

Eenheid Samen

Bemiddelaar bij instanties

Beste lezer,

Als bemiddelaar bij instanties vervullen wij een cruciale rol in het ondersteunen van zowel particulieren als organisaties die normaal gesproken belast worden met deze taak. Een veelvoorkomend probleem is dat cliënten vaak niet voldoende geholpen worden door instanties vanwege een gebrek aan begrip van de taal.

Ons voornaamste doel is om met name ouderen te helpen en te ondersteunen in hun eigen taal, zodat zij volledig op de hoogte zijn van wat er gaande is. Het is bekend dat deze doelgroep hier enorm baat bij heeft, maar helaas worden zij nog niet voldoende voorzien van de juiste middelen en ondersteuning.

Wij streven ernaar om dit hiaat te dichten door als bemiddelaars op te treden en ouderen te helpen begrijpen wat er speelt en wat hun rechten zijn. Door hen in hun eigen taal te benaderen, vergroten we niet alleen hun toegang tot de benodigde diensten, maar ook hun gevoel van eigenwaarde en inclusie.

Het is onze overtuiging dat iedereen, ongeacht hun achtergrond of taal, recht heeft op volledige en passende ondersteuning. Daarom zetten wij ons met volle toewijding in om deze missie te realiseren.

Met vriendelijke groet,

Wahida Ashraf

× Hoe kan ik je helpen?