Skip to content

Over eenheid samen

Waarom Eenheid Samen?

Eenheid Samen richt zich op het ondersteunen en begeleiden van hulpbehoevenden, waarbij de focus ligt op het bieden van hulp en begeleiding aan mensen die extra zorg nodig hebben. Daarnaast zet de organisatie zich in om cliënten uit hun isolement te halen, wat betekent dat ze streven naar het doorbreken van sociale afzondering en het bevorderen van sociale interactie.

Verder heeft Eenheid Samen als doel om cliënten te activeren, wat inhoudt dat ze gestimuleerd worden om deel te nemen aan verschillende activiteiten en betrokken te zijn bij de samenleving. De begeleiding strekt zich ook uit naar het ondersteunen van cliënten bij het bereiken van actieve participatie in de maatschappij. Dit kan betekenen dat ze worden aangemoedigd om deel te nemen aan sociale, educatieve of arbeidsgerelateerde activiteiten.

Ten slotte streeft Eenheid Samen naar de succesvolle integratie van hun cliënten in de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat ze mogelijk training, begeleiding en ondersteuning bieden om de cliënten voor te bereiden op en te helpen bij het vinden van werk, waardoor ze een volwaardige rol kunnen spelen in de maatschappij.

Wilt u meer weten over Eenheid Samen? Neem dan contact met ons op.

Beste lezer,

Mijn naam is Wahida Ashraf, en ik ben werkzaam als sociaal bemiddelaar voor zowel particulieren als organisatie. Mijn taak is om hulpbehoevenden te ondersteunen, met een speciale focus op diegenen die normaal gesproken niet voldoende hulp krijgen van instanties, vaak omdat de taalbarrière in de weg staat. Als iemand met een migratieachtergrond begrijp ik de uitdagingen binnen deze gemeenschappen maar al te goed. Vanuit deze ervaring heb ik de organisatie “Eenheid Samen” opgericht.

Binnen Eenheid Samen gaan we dieper in op de onderliggende problemen en analyseren we wat er nodig is. Onze focus ligt op het ondersteunen en begeleiden van mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Daarnaast streven we ernaar om cliënten uit hun isolement te halen, wat inhoudt dat we actief werken aan het doorbreken van sociale afzondering en het bevorderen van sociale interactie.

Ons doel is ook om cliënten te activeren, waarbij we hen aanmoedigen om deel te nemen aan diverse activiteiten en betrokken te zijn bij de samenleving. We streven ernaar hen te ondersteunen bij het bereiken van actieve participatie in de maatschappij, wat kan betekenen dat ze deelnemen aan sociale, educatieve of arbeidsgerelateerde activiteiten.

Eenheid Samen heeft eveneens als doel om de succesvolle integratie van onze cliënten in de arbeidsmarkt te bevorderen. We bieden training, begeleiding en ondersteuning om hen voor te bereiden op en te helpen bij het vinden van werk, zodat ze een volwaardige rol kunnen spelen in de maatschappij.

Onze werkwijze omvat huisbezoeken aan deze doelgroepen, waarbij we een luisterend oor bieden en persoonlijke gesprekken voeren, één op één. We hechten veel waarde aan het opbouwen van een vertrouwensband, waarbij we de eigen taal van de cliënt gebruiken. Samen met de cliënt stellen we een stappenplan op, zodat we doelgericht kunnen werken aan het verbeteren van hun situatie.

Samen streven we naar een inclusieve samenleving waarin eenheid en ondersteuning centraal staan.

Binnen deze doelgroep is het belangrijk dat men de culturele aspecten kent en deze ook begrijpt. Hierdoor kan je als begeleider inspelen op de culturele achtergrond, die men vaak niet begrijpt waardoor velen afhaken en zich terugtrekken in hun isolement. Wij bieden begeleiding en ondersteuning waar nodig is. Wij functioneren als tolk, bemiddelaar en/of coach.

Ons team wil zich graag inzetten voor iedereen, die een steuntje in de rug nodig heeft. Samen, hand in hand, bewandelen wij de weg van dienstverlening in Nederland. Elke persoon heeft recht op goede zorg!

Met vriendelijke groet,
Wahida Ashraf Eenheid Samen

Interview Eenheid Samen met Radio Amor fm

× Hoe kan ik je helpen?