Skip to content

Over eenheid samen

Waarom Eenheid Samen?

Eenheid Samen heeft als doel ouderen met een migrantenachtergrond uit hun isolement te halen. 

Het gaat hierbij om mensen, die de Nederlandse taal niet of beperkt machtig zijn, die weinig sociale contacten hebben of door een beperking geen deel uitmaken van de Nederlandse samenleving.

Samen met huisartsen, fysiotherapeuten, ziekenhuizen en hulpverlenende instanties realiseren wij deze doelstelling.

Hoe doen wij dat? Wij koppelen mensen aan de juiste persoon of instantie die hen weer vooruit kan helpen. Eenheid Samen wil er hiermee voor zorgen dat iedereen weer deel gaat uitmaken van de Nederlandse samenleving. De focus ligt op die doelgroepen voor wie dit nu nauwelijks geldt of die tussen wal en schip dreigen te raken, met alle gevolgen van dien.

Door deze mensen te begeleiden met de juiste hulp zal iedereen zijn eigen waarde weer terugvinden en zich gewaardeerd voelen.

Dank jullie wel voor het lezen en delen is lief!

Wahida Ashraf 

Interview Eenheid Samen met Radio Amor fm

× Hoe kan ik je helpen?