Skip to content

Voor instanties

Hieronder leg ik graag uit wat de werkwijze van Eenheid Samen is. Benieuwd wie de drijvende kracht achter Eenheid Samen is? Lees dan hier verder.

Heel kort gezegd: ik functioneer als een sociaal bemiddelaar voor cliënten en ook  voor organisaties, die daar normaliter mee belast worden. Vaak kunnen cliënten niet goed door instanties geholpen worden omdat de taal of cultuur niet goed begrepen wordt. Dat probleem wordt door Eenheid Samen opgelost: ik ben zelf ook van etnische afkomst en weet daardoor wat er speelt binnen etnisch-culturele gemeenschappen in Nederland.

Het doel van Eenheid Samen is om deze doelgroep te helpen en te ondersteunen in de eigen taal. De doelgroep zal hierbij veel baat hebben. Eenheid Samen onderzoekt de onderliggende problemen en analyseert wat nodig is.  

De werkwijze van Eenheid Samen in hoofdpunten:

 • Huisbezoeken verrichten bij deze doelgroepen;
 • Een luisterend oor bieden;
 • Persoonlijke 1 op 1 gesprekken voeren;
 • Vertrouwensband in eigen taal opbouwen;
 • Stappenplan samen met de cliënt opstellen;
 • Eerlijke beantwoording van de vraag, of hulpverlening mogelijk is.

Dit alles vanuit deze drijfveer: Hand in hand naar een oplossing

Doelgroep

Mijn organisatie richt zich op ouderen van etnische afkomst, die tussen wal en schip vallen. Deze doelgroep is op dit moment naar mijn idee onvoldoende in beeld bij instanties.

Keer op keer blijkt dat etnische groepen de Nederlandse taal niet kennen of onvoldoende beheersen. Daarnaast is een groot gedeelte van deze mensen laaggeletterd. Zij kunnen zich dan ook moeilijk uitdrukken in onze Nederlandse taal als het om specifieke problemen gaat.

Eenheid Samen wil deze doelgroep zichtbaar maken. Wij communiceren met hen, in hun eigen taal. De eigen taal is namelijk dé brug naar deze ouderen toe. Hiermee bouw je een vertrouwensband op, onder anderen door de culturele achtergrond als binding aan te halen.

Uitdagingen

 Voor veel mensen uit mijn doelgroep begint het probleem al bij de communicatie met officiële instanties en rondom bepaalde thematiek:

 • Gemeente
 • Sociale dienst
 • UWV
 • WMO
 • Bewindvoering
 • SVB
 • Huisartsen / specialisten
 • Huishoudelijke hulp
 • Schuldsanering
 • Etc …

Daarnaast zijn de leefomstandigheden vaak niet ideaal:

 • Minimum inkomen
 • Laaggeletterd
 • Taalbarrière
 • Comfortzone (veilige omgeving )
 • Armoede
 • Achterstandswijken
 • Hoog percentage werkloosheid
 • Voedselbank
 • Uitvaartverzekering (vaak onderverzekerd of geen verzekering)
 • Geen aanvullend pensioen (doordat men, te weinig dienst jaren in Nederland heeft)

De rode draad:

 • Cultuur
 • Traditie
 • Geloof

Waarom Eenheid Samen ?

Het geeft mij voldoening wanneer ik iets kan betekenen voor de hulpbehoevenden. Mijn zelfvoldoening is dan ook de drijfveer voor mijn organisatie Eenheid Samen. Het is voor mij belangrijk dat ik op grote schaal iets kan betekenen voor mensen in hun sociaal-maatschappelijke behoeften, omdat het voor mij persoonlijk is. Vroeg of laat heeft een ieder ouderen die niet mee kan met hedendaagse technologie te kampen met isolement. 

Daarom wil Eenheid Samen deze doelgroep op hun manier benaderen. Om ze het vertrouwen te geven in hun eigen taal. Dit betekent, dat deze doelgroep op een voorzichtige manier benaderd moet worden. In hun cultuur is het gebruikelijk om onbekenden te wantrouwen. Deze doelgroep is zeer groepsafhankelijk. Een slecht imago is iets, wat de doelgroep te allen tijde wil vermijden.

Deze doelgroep is niet op de hoogte van veel zaken, waar zij recht op hebben. Denk hierbij aan bepaalde zorgvoorzieningen of andere maatschappelijke voorzieningen. 

Door dit met hen te bespreken en kenbaar te maken in hun eigen taal, wil Eenheid Samen proberen om deze doelgroep dichterbij de Nederlandse samenleving te brengen. En ook het vertrouwen te geven, wat zij nu niet hebben  want zij haken meestal af, doordat men vindt:

 “ik word toch niet gehoord”.

Doelgroep van Eenheid Samen

De doelgroep komt vaak uit een lage arbeidsklasse en zijn in hun jongere jaren naar Nederland gekomen als gastarbeiders, met al hun hebben en houden. De ouderen  zijn hun bestaan hier in Nederland eerst alleen gaan opbouwen en later met hun gezinnen. Wat zij hebben meegenomen zijn hun eigen cultuur en tradities. Doordat de ouderen alleen met werken bezig waren met het oog om ooit terug te gaan naar land van herkomst hebben zij zich nooit kunnen ontwikkelingen.

Het doel samengevat:

Het vergroten van zelfredzaamheid van de ouderen. Eenheid Samen wil de ouderen mogelijkheden en kansen bieden, om oud te worden zoals zij dit wensen.

 

 • Het behartigen van de belangen (wensen en behoeftes) van  de ouderen. 
 • Het ondersteunen op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied. 
 • En tenslotte:  de ouderen uit hun isolement halen.
× Hoe kan ik je helpen?